HANDLESBETINGELSER

Virksomhedsoplysninger

Green Room Group
Tåstrupvej 2
2690 Karlslunde
CVR. 35860320

E-mail: louisekoch@hotmail.com
Mob. 26 83 01 04

Man-fre: 10:00 -18:00

Priser og betaling

Alle priser er eksklusive moms, og der fremsendes faktura med betalingsfrist netto 8 dage.
Beløbet overføres til konto nummer 3409 – 11461573 i Danske Bank og modtageren er Green Room Group.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

Levering

Levering af ydelsen sker efter en mundtligt aftalt tidsfrist, forudsat at de nødvendige omstændigheder foreligger. Disse omstændigheder er f.eks. at der er adgang til hjemmesiden, at tekster eller billeder der skal bruges i designs er leveret fra kundens side eller at der er afsat tid til fotografering/filmning af medarbejder eller produkter på location.

Rettigheder

Ved køb af grafisk design, fotos og video fra koch-media.dk overgår rettighederne af materialet til kunden efter endt udarbejdelse og betaling. Hvis kunden leverer materiale til brug i designs/videoer/hjemmesider ol. er det kundens ansvar at skaffe rettigheder til materialet.

Ansvar

Green Room Group forpligter sig til at levere den bestilte ydelse på en tilfredsstillende måde, der svarer til niveauet i de tidligere løste opgaver/eksempler, som ses på hjemmesiden koch-media.dk

Databehandling

Til brug for kommunikation om opgaven bruges nummer og/eller e-mail på firmaets kontaktperson, og til fakturaskrivning modtages firmaets navn, adresse og CVR nummer. Alle modtagne informationer behandles fortroligt og gives ikke videre til tredjepart. Ved adgang til hjemmesider vil passwords ligeledes opbevares sikkert og fortroligt. Se vores Cookie og privatlivspolitik her.

Kontakt

Ved spørgsmål, forespørgsler, ordrer, klager eller kommentarer skal Louise Koch kontaktes på e-mail: louisekoch@hotmail.com eller telefon 26 83 01 04. Telefonen er åben man-fre: 10:00 -18:00.

Ændringer

Handelsbetingelserne kan ændres ensidigt uden foregående varsel og vil blive opdateret her på siden.

Lov og værneting

Enhver uoverensstemmelse og ethvert mellemværende (tvist) mellem parterne afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Glostrup, medmindre Green Room Group vælger at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter ”regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”.